Antti Pihkala

Marko Väyrynen
maisema-arkkitehti MARK / YKS 331

Marko Väyrynen on valmistunut vuonna 1999 Teknillisestä korkeakoulusta. Työkokemusta hänellä on julkisella ja yksityisellä sektorilla useita vuosia.

Vuodesta 2005 lähtien Marko Väyrynen on työskennellyt omassa toimistossaan: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen. Toimiston keskeisimmät toimialat ovat: maisema- ja ympäristösuunnittelu, asema- ja yleiskaavoitus sekä konsultointi ja selvitykset.

Karjakatu 12, 90130 OULU
puhelin 040 53 22 731
tel. +358-40 53 22 731
etunimi.sukunimi@arkkitehtiasema.fi