Kaupunkirakenne
Valtatien 4 meluvallit Oulun Kuivasrannan asuntoalueen kohdalla toimivat myös ulkoilureittinä.