OHJELMISTOMME
Arkkitehtiasema Oy käyttää suunnittelun apuvälineinä uusinta kolmiuloitteiseen mallintamiseen perustuvaa tekniikkaa.
Käyttämämme ohjelmat ovat suomalalsen Terrasolid Oy:n valmistamia maastomallinuksen ja ympäristösuunnittelun sovelluksia. Sovellukset käyttävät perusohjelmana Microstation-ohjelmaa. Microstation tarjoaa hyvät työkalut suunnitelmien havainnollistamiseen sekä liittymät muihin yleisiin cad-ohjelmiin.

Käytössämme ovat seuraavat Terra-sovellukset:

TerraScan
Sovelluksella pystymme käyttämään suunnittelussa laserskannauksella tuotettuja pistepilviä ja luomaan niistä maastomalleja suunnittelussa käytettäväksi.

TerraModeler
Sovellus on maastomallinnuksen perustyökalu. Sillä voidaan laatia ja käsitellä maastomittauksista ja suunnitelmista muodostettuja kolmiulotteisia malleja sekä laskea niiden massamääriä.

TerraStreet
Tiesuunnittelusovellusta käytämme teiden ja katujen mallintamisen ohella muidenkin maaston muotoilujen kuten täyttömäkien, torien ja pysäköintialueiden tasausten suunnitteluun. Muiden tiesuunnitteluohjelmistojen linjat ja tasaukset siirtyvät ohjelmistoomme ja siitä ulos X-roadin linjat ja tasaukset -muodossa.

Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa. Lataa luentomoniste

Terrasolid Oy:n sivusto