Suunnittelun pohjaksi rakennetaan aina kolmiulotteinen maastomalli. Yllä olevassa Oulun Haukiputaan Niittyholman mallissa etualan maasto perustuu Oulun kaupungin teettämään laserkeilaukseen. Tausta-alueiden maasto on rakennettu maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta. Puuston korkeus perustuu niin ikään Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon.