Kuopio, Savolanniemen yleissuunnitelma. Mallissa näkyvät rakennukset: Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy

MALLINNUS

Maastomalli on suunnittelun pohja ja perusta
Suunnittelun pohjaksi rakennetaan heti työn alussa maastomalli. Alkuvaiheessa malli palvelee kohdealueen maaston muotojen analysointia. Työn kuluessa maastomallin avulla voidaan tehdä nopeasti poikkileikkaus- ja näkymätarkasteluja. Suunnittelualueen maastomalli saadaan pienialaisissa kohteissa yleensä tilaajalta. Maastomalli voidaan lukea mittausaineistosta TEKLA/Tielaitos -formaatissa tai laserkeilausainestosta .las tai .laz-formaatissa.

Maanmittauslaitoksen vapaasti ladattavia laserkeilausaineistoja käytämme yleiskaava- ja kaavarunkotöissä ja niillä täydennetään asemakaava-alueita ympäröivät alueet maisema-analyyseja ja lintuperspektiivejä varten

Puusto oikean korkuisena
Laserpistepilven avulla poikkileikkauksiin saadaan myös puusto ja rakennukset näkyviin. Tämän vuoksi haluamme aina käyttöömme myös alkuperäisen pistepilven, vaikka käytössä olisi taiteviivoiksi muokattu maastomalli. Suunnittelualueen merkittävät puut pystytään asemakaavatason keilauksista sijoittamaan kaupunkimalliin hyvinkin tarkasti paikalleen ja oikean kokoisena. Metsäkuviot voidaan generoida oikean korkuisina maanmittauslaitoksen aineistoistakin. Näin laajatkin taustamaisemat saadaan malliin oikean näköisinä.

Kadut, tiet ja aukiot
Tiet ja kadut mallinnamme TerraStreet-ohjelmalla. Linjat ja tasaukset siirtyvät katusuunnittelijalta X-roadin linjat ja tasaukset -muodossa. TerraStreetia käytämme myös muuuhun maastomuotoiluun kuten täyttömäkien, torien ja pysäköintialueiden tasausten suunnitteluun.

Rakennukset
Asemakaavojen havainnollistamisessa käytämme omaa jatkuvasti täydentyvää rakennuskirjastoamme.

Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa. Lataa luentomoniste