Jalkakäytävien hoito kuuluu Oulussa kiinteistöille. Ne voivat hoitaa osuutensa miten tahansa, koska minkäänlaista valvontaa ei ole.

 

Oulusta puuttuu lakisääteinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa katujen kunnossapitoa

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta15 § : Kunnan määräämä viranomainen (kunnan valvontaviranomainen) valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Kunnan valvontaviranomaisen tehtävien siirtämiseen sovelletaan, mitä kuntalaissa säädetään. Poliisi valvoo kunnan valvontaviranomaisen ohella, ettei kunnossapito- ja puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Oulussa valvontatehtävä on kaupungin esitteiden mukaan annettu rakennuslautakunnalle. Oulun kaupungin hallintosäännössä tehtävää ei ole rakennuslautakunnalle kuitenkaan annettu. Oulun kaupungin rakennusvalvontatoimen johtosäännössä ei myöskään mainita tätä tehtävää. Rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu ei ollut kuullut tällaisesta tehtävästä. Missään tapauksessa rakennusvalvonta ei hänen mukaansa pystyisi tehtävää hoitamaankaan, koska sillä on alimiehitys omienkin tehtävien suhteen. Esimerkiksi rakennusten kevätkatselmuksia ei ole pystytty tekemään vuosiin.

Kaupunginlakimies Jukka Lampén tutki pyynöstäni asiaa ja totesi minulle puhelimitse 1.12.2020, että valvontatehtävää ei ole annettu kellekään. Oulu rikkoo siis lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Lampénin mukaan asia on tietysti korjattava.

Paluu pääsivulle