JULKAISUJA:

 
 

Luonnonmukainen metsähautausmaa
Timo Takala 2007

(pdf 5,46Mt)Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa

(pdf 1,16Mt)

Franzen

Pohjois-Pohjanmaan maisema

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisusarja A:96 1990
Terttu Kurttila ja Timo Takala

(pdf 12,4Mt)

Franzen

Franzenin puisto - katsaus puiston historiaan
Timo Takala 2011

(pdf 4,59Mt)

 

Franzen

Arkkitehdit kaupunkisuunnittelijoina Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA
Timo Takala 2016

(pdf 9,92Mt)

Oulunsalon yhdyskuntasuunnittelua 1969–2015
Timo Takala 18.11.2016

(pdf 7,38Mt)

Kuoleeko keskusta?
Taskunäyttely Oulun keskustan tulevaisuudesta

Työryhmä 1980 (pdf 2,59Mt)

Pyöräilykaupunki Oulu - 50 vuotta

Esitys VeloFinlandissa Oulussa 2022

(pdf 8,5Mt)

Pyöräily ja maankäytön suunnittelu

Esitelmä 6.5.1996

(pdf 1,2Mt)